گهواره

"حیف است نام من آن‌جا که اوست"

گهواره

"حیف است نام من آن‌جا که اوست"

بردیا مختاری
1374
دانشجوی حقوق دانشگاه تهران
مدال نقره المپیاد ادبی
دانش‌آموز سابق سمپاد، دبیرستان علامه‌حلی‌- سه